Co je Čchi-kung (Qigong)

Čchi-kung je starodávné cvičení a meditace, které pomáhá k sebeléčení, pěstování dlouhověkosti, a vnitřní krásy. Čchi-kung, v překladu znamená umění kultivace čchi=energie, která proudí našim tělem (kung=praxe, kultivace, umění). Cvičení Čchi-kung doplňuje v těle hladinu energie a zprůchodňuje její cesty našim tělem. Staré čínské přísloví říká:

„Člověk při dostatku čchi září zdravím, při nedostatku čchi vyzařuje trápení, smutek a negativitu. Když už nemá k dispozici žádnou čchi, životní energii, umírá.“

Jak čchi kung vypadá a co přináší?

Tělo plyne v jemném rytmu..nahoru dolů, vlevo, vpravo, dovnitř, ven.“

Čchi-kung je tvořen jemnými, plynulými a přesnými pohyby,

podporovanými dechem, tělesným uvolněním, představivostí a

meditací. I když pro pozorovatele jsou nejvýraznější pohyby rukou, tyto pohyby vycházejí většinou ze středu těla. Charakteristická je „oblost a jemnost“ pohybů, jako by se cvičící pohyboval ve vodě. Cvičící ladí pohyby s nádechem a výdechem. Součástí Čchi-kungu jsou i jednoduché protahovací cviky. Tyto, na první pohled jednoduché cviky v sobě skrývají mnohem více než je vidět zvnějšku. Pod těmito pohyby se skrývá hlubinná práce s vnitřní silou.

Klidné pohyby procvičují klouby, aniž by je opotřebovávaly. Rozprouděním energie v těle nastoluje samoléčící schopnosti těla. Energie, jejíž proud při čchi-kungu uvolňujeme totiž směřuje v těle vždy tam, kam je potřeba. K nemocným či poraněným částem těla i orgánům. Proto je čchi kung účinný i při rekonvalescenci některých poranění. Dokáže nás zbavit bolestí jednotlivých částí těla, přispívá ke zlepšení motoriky, pružnosti i posílení středu těla. Čchi kung je holistický systém, působí na tělo i na duši. Vyrovnává naši psychiku, působí proti stresu, únavě, zlepšuje spánek, harmonizuje.

Odkud Čchi-kung pochází

Kořeny tohoto cvičení sahají několik tisíc let hluboko. Umění se však dlouho předávalo pouze ústně z mistra na žáka.  Psané zmínky se objevily  v 2 až 3. tisíciletí před našim letopočtem, např. v léčebných knihách za doby Žlutého císaře Chuang-ťi. Byly nalezeny také vykopávky nefritových sloupů s vytesanými texty:

“Když se zhluboka nadechneš, rozmnožíš svou čchi. Když dokážeš k sobě přitáhnout čchi a po libosti ji vést svým tělem, budeš klidný a silný. Při výdechu stoupá vzhůru až na vrchol. Pak se setkáš s tajemstvím nebes i země. Když cvičíš podle těchto pravidel, budeš dlouho žít.“

Čchi-kung byl v raných dobách oblíben jako prostředek dosažení nejen zdraví, ale především dlouhověkosti. Vychází z taoistického pojetí, byl praktikován jako základní metoda rozvíjení dechu a cvičení těla v mnoha taoistických ale také budhistických klášterech. Z jeho základů vzešly i školy sebeobrany kung-fu, tchai-cchi, taekwondo.  Metody byly obohacovány o další, například známý lékař HuaTuo sepsal svá pozorování ze sledování pohybů zvířat (tygr, jelen, medvěd,opice,pták), když zjistil, že imitace těchto pohybů mohou člověku přinést zdraví. V důsledku politického neklidu ve 20. století byl čchikung do značné míry potlačen, zapomenut nebo zakázán.  Ale ke konci 70. let se hnutí čchikung opět probudilo k životu a dnes jej v Čínské lidové republice cvičí každodenně desítky milionů lidí.